Giò Bắc

235.000₫

Giò Bắc - công thức gia truyền

Giò Bắc - công thức gia truyền